Aktualno


Jasno je da fosilna goriva niso najboljša rešitev za ogrevanje gospodinjstev, saj so zaloge omejene, poleg tega pa so najbolj med vsemi energenti obcutljiva na krizna dogajanja ravno v tistih delih sveta, kjer so najvecje zaloge teh goriv. Slovenija je bogata z gozdovi, saj je približno polovica površine pokrite z gozdovi, zato imamo lesne biomase dovolj. Pri novogradnjah in posodabljanju ogrevalnih sistemov je potrebno razmišljati na rezervo k osnovnemu centralnemu ogrevanju, saj v primeru izpada elektrike še tako varcen in perspektiven sistem ogrevanja odpove. Iz teh zgoraj naštetih razlogov je potrebno razmišljati o izgradnji peci in kaminov za lokalno ogrevanje gospodinjstev.